Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 190 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice /2.zmena/