Všeobecne záväzné nariadenie č. 190

O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 25.09.2017
Účinné: 01.11.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 263,43 KB Text VZN č. 190
2. PDF 392,1 KB Žiadosť o poskytnutie dotácie /formát pdf/ - vzor formulára s vysvetlivkami
3. DOC 112,5 KB Žiadosť o poskytnutie dotácie /formát doc/ - vzor formulára s vysvetlivkami
4. RTF 209,67 KB Žiadosť o poskytnutie dotácie /formát rtf/ - vzor formulára s vysvetlivkami
5. PDF 415,62 KB Uplné znenie VZN č. 190 účinné od 1. 6. 2020