Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice