Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 225

O miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 04.01.2022
Účinné: 01.03.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

1. PDF 413,96 KB Text VZN č. 225 účinné od 1. 3. 2022
2. PDF 169,02 KB Úplné znenie VZN č. 225 účinné od 1. 10. 2022