Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 225

O miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice