Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 229 o dani za ubytovanie