Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice /november 2023/