Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 241

O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 10.05.2023
Účinné: 01.11.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Dokumenty

1. PDF 3,5 MB Text VZN č. 241 (vrátane príloh č. 1 až 5) účinné od 01.11.2023 okrem § 39 a § 40 ods. 5 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.06.2023