Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 241

O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice