Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 49 o záväznej časti územného plánu zóny Košická Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 49
O záväznej časti územného plánu zóny Košická Nová Ves

Návrh na zmenu VZN vrátane príloh je uložený v prílohe

Zverejnené na pripomienkovanie: 27.05.2022 

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 06. 06. 2022 na email pavol.zatko@kosice.sk