Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 49

O záväznej časti územného plánu zóny Košická Nová Ves

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 375,12 KB Text VZN č. 49
2. PDF 526,78 KB Grafická príloha č. 2/1 Zad ÚPN Z Košická Nová Ves lokalita: Cintorín
3. PDF 247,45 KB Príloha č.1 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015 - Návrh upravený po prerokovaní
4. ZIP 1,59 MB Príloha č.2 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Komplexný návrh a doprava
5. ZIP 2,06 MB Príloha č.3 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Tech. infraštruktúra
6. PDF 830,15 KB Príloha č.4 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Širšie vzťahy
7. PDF 1012,4 KB Príloha č.5 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Zosúladenie grafiky
8. PDF 38,59 KB Príloha č.6 k uzn. 141/2015 ÚPN-Z Košice - Koš. Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015, Legenda
9. PDF 2,06 MB Príloha č. 1 k uzn. 1045/2022 Záväzná časť ÚPN-Z Košická Nová Ves - textová časť
10. PDF 28,15 MB Príloha č. 2 k uzn. 1045/2022 Záväzná časť ÚPN-Z Košická Nová Ves - grafická časť