Prejsť na obsah

Návrh na zmenu VZN č. 52 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 52
o záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava

Návrh na zmenu VZN vrátane príloh je uložený v prílohe

Zverejnené na pripomienkovanie: 26.11.2021 

Vaše pripomienky k navrhovanému zneniu zmeny VZN je možné zasielať do 06.12.2021 na email martin.richnavsky@kosice.sk