Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 52

O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava

Informácie

Vyhlásené (platné): 08.03.2001
Účinné: 23.03.2001
VOLEBNÉ OBDOBIE: 1998 - 2002

Dokumenty

1. PDF 372,76 KB Text VZN č. 52
2. PDF 3,01 MB Grafická príloha k uzn.575/2008 ZaD ÚPN Z Myslava - lokality: Pri cintoríne, Pri triede KVP, Za domom kultúry
3. PDF 323,47 KB Grafická príloha 1b k uzn.740/2009 ZaD ÚPN Z Myslava - lokalita Na Kope I, II, III - Regulatívy
4. PDF 345,87 KB Grafická príloha 2b k uzn.740/2009 ZaD ÚPN Z Myslava - lokalita Na Kope I, II, III - Kompl. urban. návrh
5. PDF 305,69 KB Grafická príloha 3c k uzn.740/2009 ZaD ÚPN Z Myslava - lokalita Na Kope I, II, III - Tech. infraštruktúra
6. PDF 684,17 KB Príloha 1b k uzn. 382/2012 ZaD ÚPN-Z Myslava - Textová časť
7. PDF 2,83 MB Príloha 2b k uzn. 382/2012 ZaD ÚPN-Z Myslava, Kompl. návrh - doprava
8. PDF 2,77 MB Príloha 3c k uzn. 382/2012 ZaD ÚPN-Z Myslava - Návrh tech. infraštruktúry
9. ZIP 1,64 MB Príloha č.1 k uzn. 1053/2014 Zmeny a doplnky záväzných regulatívov územného rozvoja a schéma
10. PDF 605,96 KB Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 lokalita: ulica Za priekopou - CO
11. PDF 2,9 MB Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: ulica Za priekopou
12. PDF 2,51 MB Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: ulica Na kope
13. PDF 237,21 KB Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Kamenný potok
14. PDF 2,56 MB Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Na kope - RD
15. PDF 2,42 MB Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Za D. mlynom
16. PDF 2,17 MB Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Za D. mlynom (2)
17. PDF 2,27 MB Príloha č.2 k uzn. 1053/2014 komplexný návrh, doprava - lokalita: Pod horou
18. ZIP 1,3 MB Príloha č.3 k uzn. 1053/2014 tech. infraštruktúra - lokality: Kamenný potok a Pod horou
19. PDF 2,92 MB Príloha č.3 k uzn. 1053/2014 Schéma - širšie vzťahy
20. PDF 933,47 KB Príloha k uzn. 880/2017 Zmeny a doplnky územného plánu zóny 2016
21. PDF 1,79 MB Príloha č.1 k uzn. 945/2022 - ZaD 7/2021 Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja
22. PDF 1,46 MB Príloha č.2 k uzn. 945/2022 - ZaD 7/2021 Komplexný urbanistický návrh
23. PDF 1,38 MB Príloha č.3 k uzn. 945/2022 - ZaD 7/2021 Doprava a technická infraštruktúra
24. ZIP 13,2 MB Prílohy k uzn. 38/2022 - ZaD 7/2021 Textová časť, komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry