Prejsť na obsah

Návrh na zrušenie VZN č. 173 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice