Všeobecne záväzné nariadenie č. 173

O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 19.12.2016
Účinné: 03.01.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 211 KB Text VZN č. 173
2. PDF 898,1 KB Úplné znenie VZN č. 173 zverejnené 01.10.2018 (účinné od 01.11.2018)