Prejsť na obsah

Návrh zásad a základných smerov územného rozvoja mesta pre spracovanie Územného plánu mesta Košice

Urbanistickú ideovú súťaž realizovalo Mesto Košice v rámci verejného obstarávania ako súťaž návrhov s uvedeným názvom za účelom zabezpečenia spracovateľa nového územného plánu. Oznámenie o súťaži návrhov bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania dňa 5.6.2014. Podmienky účasti v súťaži návrhov splnili traja záujemcovia: skupina, ktorú tvorí - Arka – architektonická kancelária, s.r.o., Ing. arch. Alexander Bél a Ing. arch. Viktor Malinovský, ďalšími záujemcami bola firma Casua s.r.o. a firma Architektonické štúdio Atrium s.r.o.. Záujemcovia, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní boli následne vyzvaný na predloženie návrhov, na spracovanie ktorých mali k dispozícii dva mesiace. Súťažné návrhy sa odovzdávali 3.12.2014. Medzinárodná porota zasadala 10.12.2014 pod vedením p. arch. Viery Šottníkovej, v zložení (v abecednom poradí): Vladimír Debnár (ako náhradník za Stanislava Kočiša, ktorý sa zúčastnil len časti poroty), Andrej Gürtler, Antonín Hladík, Agnesa Hoppanová, Jozef Hudák, Martin Jerguš, Petronela Királyová, Stanislav Kočiš (kým ho nenahradil Vladimír Debnár), Ladislav Kočiš, Alena Kubová – Gauché, Štefan Zahatňanský (ako náhradník za Jána Jakubova).

Podľa poroty najlepšie splnil súťažné podmienky návrh účastníka – skupiny - Arka – architektonická kancelária, s.r.o., Ing. arch. Alexander Bél a Ing. arch. Viktor Malinovský s kolektívom autorov: Alexander Bél, Ingrid Fruhaufová, Dezider Kovács, Viktor Malinovský, Dušan Marek, Ľubomír Mateček, Nataša Paulínyová, Štefan Škoda, Milan Vlček, Ľuboslava Vlčková.
Odmenu získal návrh účastníka Casua s.r.o – s kolektívom autorov: Oleg Haman, Petr Housa, Martin Drahovský, Ondřej Kyp, Petr Neuman, Vojtěch Sigmund, Helena Suchá, Marie Kašíková, Karel Loupal a návrh účastníka - Architektonické štúdio Atrium s.r.o. s kolektívom autorov: Dušan Burák, Peter Raksanyi, Martin Koniar, Marek Dubiel, Michal Burák, Marek Bakalár, Matúš Gomolčák.

Súťažné návrhy si môže verejnosť pozrieť na Tr. SNP 48/a, vo foyeri Magistrátu mesta Košice, na prízemí pred zasadačkami mestského zastupiteľstva od 21. marca do 21. februára 2015 a na webovej stránke mesta v prílohe tohto oznamu.

Súťažné návrhy      /zip file  77 MB/

Výsledky súťaže návrhov boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na webovej adrese http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/280343