Prejsť na obsah

Nebezpečný odpad vyhodený do kontajnera a kolo neho

Dňa 15. 04. 2019 v poobedňajších hodinách bola hliadka Mestskej polície Košice stanica KVP (MsP) vyslaná operačným pracovníkom Mestskej polície Košice na základe prijatého telefonického oznámenia do záhradkárskej lokality v MČ Myslava.  Podľa oznámenia sa malo jednať o vyloženie odpadu z motorového vozidla do veľkokapacitného kontajnera na odpad a na priestranstvo okolo neho.

Po príchode na miesto hliadka MsP zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde a vec zadokumentovala. Následným objasňovaním bolo zistené, že sa jedná o odpad z kategórie nebezpečných. Na tomto základe bola vec odovzdaná Policajnému zboru SR pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi.