Prejsť na obsah

Nová služba na magistráte bude pomáhať Košičanom

Mesto Košice sa snaží neustále zlepšovať služby občanom a uľahčiť im vzájomnú komunikáciu s pracovníkmi odborných referátov magistrátu. Elektronizácia služieb, zjednodušené vyhľadávanie údajov na webovom sídle mesta ale nie sú zďaleka všetko, čím sa snaží Košičanom vychádzať v ústrety. Spoločne s Centrom Mediácie a Probácie pripravilo mesto ďalšiu novinku.

Od dnešného (1. 8. 2018) rána je priamo vo vestibule Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A, v tzv. Klientskej zóne pri okienku č.7 k dispozícii pre občanov mediačná a probačná služba.

Každú stredu v čase od 8.00 hod do 18.00 hod a každý piatok od 8.00 hod. do 13.00 hod. bude pre obyvateľov mesta táto služba k dispozícii bezplatne. Ide o informačné stretnutia, v rámci ktorých majú Košičania možnosť prekonzultovať s kvalifikovanými odborníkmi možnosti riešenia ich konfliktov, resp. právnych sporov z oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva mimosúdnou cestou.

V spolupráci s našimi partnermi z oblasti ochrany spotrebiteľov budeme poskytovať aj bezplatné spotrebiteľské poradenstvo pri riešení spotrebiteľských sporov mimosúdnymi formami," povedala JUDr. Renáta Dolanská, riaditeľka Centra Mediácie a Probácie. „Sme pripravení poskytnúť aj základné informácie o inštitúte probácie a pomoci obetiam trestných činov," dodala Dolanská.

Som presvedčený o tom, že nová služba, poskytnutá priamo u nás na magistráte, prinesie občanom množstvo potrebných informácií, ktoré im môžu výrazne uľahčiť riešenie niektorých problémov," skonštatoval námestník primátora mesta Košice Martin Petruško.

Video si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/Y_VRQNp5h6o