Prejsť na obsah

Nová stanica MsP v MČ Košice - Nad jazerom

       S cieľom operatívnejšieho a flexibilnejšieho riešenia problémov občanov a návštevníkov Mestskej časti Košice - Nad jazerom sa dňa 31.05.2011 uskutočnilo slávnostné otvorenie novej stanice Mestskej polície Košice (MsP), ktorej sídlom sa stali priestory v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na ul. Poludníkovej 7 v Košiciach. Nová stanica MsP Košice - Nad jazerom obhospodaruje územné obvody v Mestskej časti (ďalej len MČ) Košice - Nad jazerom, MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Vyšné Opátske. Na uvedenú stanicu MsP je spolu s veliteľom stanice zaradených celkovo 11 mestských policajtov. Kontaktné tel. čísla stanice MsP Košice - Nad jazerom: 055/685 33 23 (veliteľ) a 055/685 31 57 (koordinátor).


Zdroj: Mestská polícia Košice