Prejsť na obsah

Nové mestské centrum pri Hornáde sa Košičanom predstavuje sériou podujatí

Až do 23. októbra môžu obyvatelia a návštevníci mesta pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici zhliadnuť najúspešnejšie súťažné návrhy a vízie medzinárodnej urbanistickej súťaže Košice-Hornád: Nové mestské centrum, ktorej víťazom sa nedávno stala projekčná kancelária Gogolák + grasse z Prahy. Pripravený je i sprievodný program a dve panelové diskusie na tému Hornád a Košice, ktoré sa uskutočnia 3. a 20. októbra vždy so začiatkom o 17.00 hod. v kine Úsmev.

Mesto sa zároveň zapojilo aj do československého festivalu Deň architektúry a jedno z podujatí sa na brehu Hornádu uskutoční už túto sobotu 1. októbra. Zhruba dvojhodinová cykloprechádzka na miesta, kde má vyrásť nové mestské centrum a s cieľom v mestskej časti Nad jazerom, štartuje o 15.00 hod. od pohostinstva "Súdky“ pri Ťahanovskom moste. Šéf referátu urbanizmu Útvaru hlavného architekta mesta Martin Jerguš prevedie záujemcov "územím budúcnosti" a bude s nimi diskutovať o územnom pláne Nového mestského centra vrátane jeho infraštruktúry potrebnej pre život v meste. 

Rieka znamená v každom meste život 

Nielen víťazný návrh nového mestského centra, ale aj „strieborná“ štúdia košickej spoločnosti Zoidberg projekt a v poradí tretí návrh spoločnosť Between z Bratislavy bol predstavený aj počas minulotýždňovej odbornej diskusie v Tabačke, na ktorej sa zúčastnili aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) a hlavný architekt Peter Kropp. 

Aj oni vo svojich príhovoroch spomenuli, že v moderných mestách sa život ako aj ďalšie aktivity sústreďujú okolo rieky, ktorá nimi preteká. Tento aspekt čo najužšieho zapojenia rieky Hornád do organizmu mesta s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj prízvukovalo aj trio víťazných návrhov najvýznamnejšej urbanistickej súťaže od vzniku samostatného Slovenska. 

„Rieka môže byť určitým spojením tejto novej štvrte s historickým jadrom mesta alebo s tým, čo za mesto považujeme, keď prídeme ako návštevník do Košíc. Veľkou výhodou je, že nové centrum môže vyrásť blízko Hlavnej stanice,“ skonštatoval spoluautor víťazného návrhu s názvom ,,Ostrovy a brehy Košíc“ Lukáš Grasse. Doplnil ho Peter Beňo zo Zoidberg Projekt, ich základnou myšlienkou bolo rozšíriť existujúce centrum o nové kvalitné mestské prostredie s ulicami, s nábrežím a námestiami.

Hlavný architekt tam vidí ideálne prostredie pre bývanie, prácu, vzdelávanie či voľnočasové aktivity

Podľa hlavného architekta mesta Košice Petra Kroppa bude hlavným cieľom nového mestského centra umožniť v nasledujúcich rokoch výstavbu vyváženého prostredia pre bývanie, prácu, vzdelávanie či voľnočasové aktivity v nadväznosti na jestvujúce historické centrum, ktoré s ním má byť prepojené. Nové mestské centrum by malo postupne vyrásť na území s rozlohou 124 hektárov v lokalite medzi Prešovskou cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou.  

Obsluhovať má nielen spádové územie Košíc, ale poslúžiť aj obyvateľom celého Košického kraja. Uvažuje sa, že tam môžu sídliť aj niektoré orgány štátnej správy alebo zdravotnícke zariadenia. Tým by došlo k odľahčeniu dopravy v meste. V novej štvrti by mohlo trvalo žiť 18 000 ľudí a denne by tam okrem bývania dochádzalo za prácou, rôznymi službami alebo relaxom spolu 50 000 - 80 000 osôb.