Prejsť na obsah

Novovysadené stromy na Verejnom cintoríne budú mať dostatok vlahy aj priestoru

Práce na revitalizácii vstupu na Verejný cintorín v Košiciach sa dostávajú do ďalšej fázy. Tesne pri parkovisku pribudnú aj stromy. Pracovníci Správy mestskej zelene ich vysadia do špeciálneho modulárneho systému TreeParker, ktorý im zabezpečí dostatočný priestor na rozvoj koreňovej sústavy. Podobný systém sa v metropole východu použije vôbec prvýkrát.

Správa mestskej zelene (SMsZ) patrí k priekopníkom využívaním moderných riešení sadovníctva na Slovensku. Modulárny systém chrániaci korene stromov na spevnených plochách sa v Košiciach premiérovo využije pri obnove vstupnej časti Verejného cintorína na Rastislavovej ulici. Stromy budú mať vďaka nemu pod zemou dostatočný priestor na rozvoj koreňov. A to aj napriek tomu, že nad nimi vyrastie nové parkovisko, cesty a chodníky. V rámci revitalizácie vstupu na cintorín pribudne na bývalej asfaltovej ploche 59 drevín, 29 z nich vysadia novým spôsobom.

Stromy bez vzduchu a vody neprežijú – pomôžu im nové technológie

Korene budú mať zabezpečený prístup vzduchu i vody a to aj napriek tomu, že nad nimi budú jazdiť autá. „Vďaka modernému riešeniu dôjde k zachovaniu prirodzenej štruktúru pôdy pod parkoviskom a vstupný areál  sa stane zeleným miestom plným stromov. Skúsenosti z výsadby drevín na spevnených plochách nám ukazujú, že ak sa pre stromy nepripraví dostatočný priestor na rast ich koreňového systému, môžu rýchlo vyschnúť. Tento systém však dáva stromom potrebný priestor na rast, čo sa prejaví ich vitalitou aj nad zemou,“ uviedla riaditeľka SMsZ Marta Popríková.

Rast stromov nezastaví ani asfalt

Nová technológia rieši zásadný problém výsadby drevín v mestách – nedostatok priestoru pre rozvoj koreňovej sústavy pod zhutnenými betónovými a asfaltovými plochami, čo sa prejavuje spomalením rastu a chradnutím koruny. Systém má hĺbku 80 centimetrov a plochu 36 metrov štvorcových. Na jeho povrchu je umiestnený otvor s vyústením drenážneho potrubia, ktoré zabezpečuje okysličovanie koreňov pod povrchom. 

„Riešenie je plne modulárne, dostatočne pevné a zároveň poskytuje veľkorysý priestor na rozvoj koreňov. Využíva dokonale inertné, recyklovateľné a trvanlivé materiály,“ dopĺňa arborista SMsZ Ján Dlabal.

Betónová džungľa sa môže stať zeleným mestom

Využitý systém rieši najväčší problém výsadby drevín v meste, ktorý je spojený s nedostatočným priestorom na rozvoj koreňového systému kvôli blízkosti zhutnených a spevnených plôch. Cez zhutnenú zeminu sa dreviny obtiažne zakoreňujú, čo sa prejavuje na povrchu spomalením rastu a chradnutím koruny. Podobné systémy na ochranu pôdnej štruktúry, ktoré boli vyvinuté v posledných desaťročiach, ponúkajú možnosť výsadby, a to aj v lokalitách, kde to predtým nebolo možné.

„Pozriete na ktorékoľvek veľké parkovisko, kde rastú stromy v malých otvoroch v asfalte a všimnite si ich stav. Všetky živoria, nerozvíjajú sa a tým pádom nedokážu plniť ani svoju funkciu tienenia a ochladzovania priestoru. Náš prístup dáva príležitosť stromom prosperovať aj v lokalitách, kde by prirodzene nemohli rásť. Aj takto môžeme urobiť naše mesto zelenším a lepším miestom pre život,“ uzatvára primátor mesta Jaroslav Polaček.

Nový vstup na Verejný cintorín má byť hotový už v lete

Práce na rekonštrukcii vstupného areálu Verejného cintorína postupujú v rámci schváleného harmonogramu. Doteraz sa na stavbe zrealizovali búracie práce starých vrstiev parkoviska, uložili sa nové inžinierske siete, rozvody elektriny a telekomunikačné káble. Vymenilo sa tiež neúnosné podložie pod parkoviskom, ktoré nahradili novými pevnejšími vrstvami. V rámci modernizácie sa skrášli priestor od vstupnej brány cintorína až po centrálny kríž.

Rozšíri sa kapacita parkoviska, pribudne nové LED osvetlenie, kamerový systém a novú podobu dostane aj trhovisko. Plocha pred vstupnou bránou bude koncipovaná ako malé námestie s parkom. Námestie pred obradnou sieňou spríjemní zelený ostrovček so stromoradím, kvetinovou výzdobou a lavičkami. Celkové náklady na skvalitnenie a skrášlenie verejného priestoru sú 1 a pol milióna eur, pričom je rekonštrukcia financovaná z rozpočtu mesta. Modernizácia má byť hotová podľa pôvodného plánu v júli 2023.