Prejsť na obsah

Nový bulharský veľvyslanec navštívil Košice

 Druhé najväčšie mesto Slovenska navštívila Jeho excelencia pán Garkov krátko po nástupe do funkcie (13. júna 2006), čím potvrdil význam, ktorý prikladá Košiciam v rámci svojej misie na Slovensku. Primátor Fr. Knapík krátko oboznámil hosťa s minulosťou i prítomnosťou Košíc a vyjadril presvedčenie, že bude v našom meste častým hosťom. Veľvyslanec O. Garkov konštatoval, že skoré členstvo jeho vlasti v EÚ ešte viac umocní tradičné priateľstvo medzi našimi dvoma národmi. Predseda košickej sekcie Kultúrneho zväzu Bulharov a ich priateľov na Slovensku Stefan Pejčev, ktorý veľvyslanca Bulharskej republiky sprevádzal vyzdvihol význam dobrých vzťahov medzi menšinami, ktoré posilňujú pozitívny chýr o Košiciach ako multietnickom a multikultúrnom meste tolerancie a občianskeho porozumenia.