O budúcnosti Mlynského náhonu rozhodne krajinársko-urbanistická súťaž

Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon vyhlásilo krajinársko-urbanistickú súťaž s názvom Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach. Cieľom súťaže je nájsť vhodné riešenie oblasti Mlynského náhonu, ktorá je významným mestským oddychovo-rekreačným prvkom s vodným tokom. Lokalita by mala mať vhodné podmienky pre rozvoj biodiverzity v mestských podmienkach. Celková hodnota zákazky je naplánovaná na 96 900 eur a odhadované investičné náklady by mali predstavovať takmer dva milióny eur. 

M. Gibóda: Realizácia bude na etapy, prvé vylepšenia by sme už onedlho chceli začať realizovať

Podľa viceprimátora Marcela Gibódu (nezávislý) si týmto projektom sľubujú aj zlepšenie spolupráce s verejnosťou. Realizovaný bude počas viacerých etáp, o ktorých mesto bude postupne informovať. Teší ho, že sa im podarilo zrealizovať niektoré menšie opatrenia na zlepšenie toku a kvality vody, v čom chcú aj naďalej pokračovať.   

„Už v minulosti sa viackrát uvažovalo o rekonštrukcii Mlynského náhonu. Vznikol aj projekt, ktorým mesto podávalo žiadosť o eurofondy, no už v tom čase viacerí odborníci poukázali na rôzne jeho nedostatky. Preto sme sa aj po stretnutí s odborníkmi a verejnosťou rozhodli pripraviť súťaž, ktorá bude zameraná naozaj na to, aby projekt budúcej podoby Mlynského náhonu a jeho okolia spĺňal všetky aktuálne požiadavky. Nejde len o, aby sme z vodohospodárskeho pohľadu upravili koryto a tok Mlynského náhonu. Dôležité je aj to, aby sme ľuďom umožnili lepší prístup a prechod k vode. Takisto chceme vytvoriť priestor, ktorý budú ľudia chcieť navštevovať a nebude tvoriť bariéru. Nie je to niečo, čo bude hneď hotové, ale veríme že kvalitne pripraveným plánom môžeme zlepšovať toto územie tak, aby sme už onedlho mohli prezentovať prvé výsledky,“ uviedol Marcel Gibóda (nezávislý).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 26. augusta 2020. K prihláške je potrebné predložiť referencie o svojej doterajšej práci predovšetkým v oblasti urbanizmu a krajinárstva. Z nich potom odborná porota vyberie päť tímov, ktoré sa stretnú 8. septembra na prvom pracovnom stretnutí. Na ňom by mali odprezentovať zadanie a ciele, ktoré sa majú projektom dosiahnuť.

Následne v októbri súťažiaci predstavia svoje rozpracované riešenia porote, ktorá im poskytne koncepčné usmernenie. V prípade potreby by ich začiatkom decembra čakala prezentácia finálneho návrhu. Oficiálne výsledky súťaže by mali byť vyhlásené 10. decembra.

Projekty bude hodnotiť odborná porota

Pri tvorení návrhov by mali súťažiaci odborníci riešiť dopravu, dostupnosť pre peších aj cyklistov, no takisto napojenie infraštruktúry na zvyšok mesta a zároveň prepojenie Mlynského náhonu s riekou Hornád. Oprieť sa môžu o názory Košičanov, ktoré boli prezentované v prieskume o budúcej podobe Mlynského náhonu. Prieskumu sa vo februári tohto roka zúčastnili ľudia žijúci v blízkosti Mlynského náhonu, no aj z rôznych iných mestských častí. Zo stretnutí vzišlo dokopy 89 príspevkov, ktorými sa môžu súťažiaci inšpirovať.

Podľa obyvateľov je momentálne Mlynský náhon málo vybavený, chýbajú prepojenia brehov, nedostatočné sa javí aj parkovanie v okolí a problémom je aj susediaca hlučná cesta. Občianske združenie Mlynský náhon už niekoľko rokov pracuje na zvýšení a stabilizácii prietoku vody. Na tento aspekt by sa mali zamerať aj súťažné projekty.

P. Gero: Čiastkové riešenia nepomôžu, koncepcia musí byť komplexná

Odbornej porote bude predsedať krajinná architektka Jana Pyšková, ktorá sa venuje projektom privátnej aj štátnej zelene už niekoľko rokov. Okrem nej sú členmi krajinná architektka Anna Dobrucká, architektka Jana Koreňová, botanik Robert Gregorek, a urbanista Peter Gero.

„Najväčšiu výhodu vidím v polohe Mlynského náhonu. Prepája centrum mesta a obytnú zónu. Myslím, že by mal byť vnímaný viac ako prepojenie a menej ako hrádza. To je niečo, čo treba dotvoriť. V súčasnom stave je tento priestor nedostupný pre ľudí, je pozabudnutý a zle využitý. Od súťažiacich ale očakávam geniálne nápady, ktoré dnes nikto z nás nevidí. Čiastkové riešenia tomuto priestoru nepomôžu, preto by mali súťažiaci pripraviť komplexnú koncepciu,“ povedal o súťaži urbanista Peter Gero.

Mlynský náhon plnil až do minulého storočia úlohu zdroja energie pre tri mlyny, z ktorých bol jeden prestavaný na vodnú elektráreň. Vodný tok v centre mesta, resp. jeho časť cez Gorkého ulicu však zrušili a nahradili ho štvorprúdovou cestou, ktorá je na mieste dodnes. Pokusov o revitalizáciu Mlynského náhonu bolo viacero, no niektoré boli necitlivé voči biotopu vo vode i na brehoch. Výsledkom súťaže by malo byť komplexné riešenie, ktoré ponúkne plán revitalizácie na najbližšie roky. Ten by mal byť nielen v súlade so zelenou politikou mesta a jeho ambíciou stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023, ale takisto by mal vyhovovať aj obyvateľom blízkeho okolia. 

Mesto podľa viceprimátora chystá aj ďalšie podobné aktivity

"Revitalizácia Mlynského náhonu je prvým takýmto komplexným projektom, na ktorom budú spolupracovať aj obyvatelia a odborná verejnosť. Keďže doterajšie ohlasy sú pozitívne, ak sa nám to osvedčí, podobné projekty by sme chceli rozbehnúť aj v ďalších lokalitách v Košiciach. Cieľom je, aby naše mesto lepšie fungovalo, viac sa brali do úvahy názory obyvateľov dotknutých lokalít, zlepšovalo sa životné prostredie a odstraňovali sa aj rôzne bariéry pre peších alebo cyklistov, ktoré tu historicky máme v podobe nie všade rozvinutej dopravnej infraštruktúry," uzavrel viceprimátor