Prejsť na obsah

Občan v ohrození života

Dňa 08. 03. 2016 v čase o 12.00 h príslušníci Mestskej polície Košice stanice Nad jazerom (MsP) prijali oznámenie o tom, že v byte na ulici Rovníkovej bývajúci občan, ktorý sa ťažko pohybuje a zdržiava sa iba doma, nereaguje na zvonenie ani klopanie. 

Koordinátor MsP sa aj s oznamovateľkou presunul na uvedenú adresu, kde okrem iných bol prítomný poštový doručovateľ, ktorý uviedol, že už dva dni nevie občanovi doručiť dôchodok. Od prítomných bolo zistené, že sa občan maximálne prešiel po chodbe spoločných priestoroch v bloku a vždy vyčkával poštára na okne, v čase doručovania dôchodkov.

Na klopanie a zvonenie z bytu nikto nereagoval ani nebolo počuť žiadne reakcie. Rovnako občan nereagoval na telefonáty, aj keď bolo počuť, že telefón zvoní v byte. Na miesto bola privolaná hliadka Policajného zboru (PZ). Po jej príchode spoločne zhodnotili, že je potrebné, pre podozrenie, že môže byť ohrozený život a zdravie, alebo môže vzniknúť nebezpečenstvo z omeškania, privolať Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Po ich príchode bola veliteľovi zásahu opísaná situácia a následne pomocou pneumatického kladiva vypáčili zámok na vchodových dverách bytu. V byte bola nájdená na zemi ležiaca osoba zoslabnutá a malátna. Hliadky MsP a PZ spoločne vstúpili do bytu. Hliadka MsP poskytla súčinnosť pracovníkom HaZZ pri vykonávaní prvej pomoci. Po ukončení všetkých úkonov koordinátor MsP vypol elektrický istič, uzavrel hlavný prívod vody a plynu a následne na to hliadka PZ vyrozumela rodinných príslušníkov, aby sa dostavili na miesto za účelom zabezpečenia nehnuteľnosti pred cudzím vstupom. Príslušníci MsP spoločne s hliadkou PZ zotrvali na mieste do príchodu rodinných príslušníkov.