Prejsť na obsah

"Oceľová nádej" pre deti v krízových situáciách

V mestskej časti Košice – Krásna sa 13. septembra 2006 za účasti primátora mesta Košice Ing. Františka Knapíka, starostu MČ Krásna, pracovníkov sociálneho oddelenia MMK a zástupcov spoločnosti US Steel otvorilo krízové centrum „Oceľová nádej“. Tímová práca všetkých kompetentných pracovníkov vyústila do výsledného projektu, ktorý bude slúžiť deťom vo veku 3 – 18 rokov nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách.
Spustenie prevádzky s príchodom prvých detí sa očakáva 18. septembra 2006. Deťom prebývajúcim dočasne v tomto stredisku sa budú venovať 4 vychovávatelia v 12 hodinových intervaloch. V zmysle § 47 Zákona č. 305/2005 Z.z. sa v krízovom centre zabezpečuje deťom sociálna práca, pomoc pri zvládaní kríz, špeciálne sociálne poradenstvo, výchova, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, psychologická starostlivosť, rehabilitačná starostlivosť a iné.
Predpokladá sa, že v rámci sanácie rodinného prostredia sa podarí znižovať počty detí s nariadenou ústavnou výchovou.