Prejsť na obsah

Ocenení Košičania

V priestoroch Historickej radnice prebehlo 7. mája v poradí už 17-te odovzdávanie cien jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa svojou činnosťou zaslúžili o rozvoj nášho mesta.

V štatúte mesta je uvedené, že udelením Ceny mesta Košice môže mestské zastupiteľstvo odmeniť vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti. Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta.

Z rúk primátora Richarda Rašiho si ceny prebralo viac ako 20 jednotlivcov a 6 kolektívov, medzi ktorými sa tento rok uznania dostalo historikom, publicistom, umelcom, mnohonásobným darcom krvi, lekárom, zdravotníckym zariadeniam, ale aj automechanikom, tanečníkom či pedagógom.

ZOZNAM OCENENÝCH:

Cena mesta
 
Jednotlivci
 
 1. Ing. Juraj Bauer
 2. Prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
 3. PhDr. Katarína Čižmáriková
 4. PhDr. Dárius Gašaj
 5. MUDr. Dáša Kuchárska
 6. Alžbeta Linhardová
 7. Tatiana Šárová
 8. Alica Takáčová
 9. MUDr. Juraj Vančík, CSc.
 10. Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.
 11. Jozef Zoltán
 
Kolektívy
 
 1. Kolektív Bobalet
 2. Kolektív I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ Košice
 3. Kolektív zamestnancov Správy mestskej zelene v Košiciach
 
Cena primátora
 
Jednotlivci
 
 1. Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
 2. Doc. MUDr. Otto Brandebur, CSc.
 3. Marcel Děkanovský
 4. RNDr. Vladimíra Hanzelová, DrSc.
 5. Ing. Jaroslav Holý
 6. Peter Hudák
 7. Štefan Jankovič
 8. MUDr. Marián Kafka
 9. Mgr. Róbert Schwarcz
 10. Prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSc.
 
Kolektívy
 
 1. Kolektív FotoGalérie NOVA
 2. Kolektív I. kliniky detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Detskej fakultnej nemocnice Košice
 3. Kolektív Železničnej nemocnici s poliklinikou Košice
 
Plaketa primátora
 
Jednotlivci
 
 1. Ing. Emil Rusko
 2. Norbert Schürmann
 3. PaedDr. Viera Šotterová
––––– ÷ ––––

Profily ocenených sú uložené v prílohe
 

Prílohy