Prejsť na obsah

Ocenenia pre skvelých Košičanov

Pri tejto príležitosti si 10 jednotlivcov a tri kolektívy prevzali ceny mesta Košice, ktoré im za prínos v rozvoji Košíc a ich propagácii udelilo Mestské zastupiteľstvo. Ďalším 12 jednotlivcom a trom kolektívom odovzdali ceny primátora mesta a štyrom Košičanom plakety primátora. Sú medzi nimi košické osobnosti z rôznych oblastí spoločenského a verejného života - vedy, kultúry, duchovnej služby, výroby i športu. Primátor mesta Košice Ing. František Knapík predniesol pri tejto príležitosti slávnostný prejav, v ktorom okrem iného povedal:
„Cnosť nevznikla z bohatstva, ale bohatstvo z cnosti i všetko ostatné dobro pre ľudí v súkromnom i verejnom živote! Dovoľte mi, aby som týmto citátom z Platónovho nesmrteľného diela Obrana Sokrata, uviedol niekoľko myšlienok na úvod dnešného slávnostného dňa. O chvíľu odovzdáme ocenenia ľuďom, ktorí sa výnimočným spôsobom zapísali do novodobej histórie nášho mesta, ľuďom, pre ktorých skutočná občianska cnosť nie je len prázdnou frázou, ale životným poslaním. Mesto Košice chce byť pre svojich občanov nielen dobrým, ale i vďačným domovom. S hlbokou úctou sa skláňam pred všetkými, ktorí vzali na svoje bedrá veľký kus zodpovednosti a svojím životom i dielom pozdvihli meno i povesť nášho mesta. Veď život je na to, aby človek stúpal a nie klesal. Má zvyčajne takú cenu, akým úsilím sme zaň zaplatili.

Slávny ruský spisovateľ Lev Nikolájevič Tolstoj o umení žiť napísal: Zo všetkých vied, ktoré človek môže a musí ovládať, tou hlavnou je umenie žiť tak, aby spáchal čo najmenej zlého a urobil čo najviac dobrého. Som si istý, že tak nejako by mohlo znieť aj životné krédo ľudí, ktorým dnes vzdávame hold. Ľudí skromných, múdrych, statočných, pre ktorých Košice sú láskou aj osudom. Teším sa, že ich nie je málo, pretože komisia, ktorá pripravovala návrhy na ocenenia mala pred sebou veľmi ťažký výber. Je zložité nastaviť kritéria, podľa ktorých sa vyberá človek na ocenenie. Čo zohľadniť predovšetkým, akú hierarchiu hodnôt, aké priority zvoliť...? Myslím, že v tomto roku bol výber mimoriadne dobrý aj spravodlivý. O chvíľu sa s laureátmi Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice i Plakety primátora mesta Košice zoznámime. Rôznosť záujmov, profesií, výkonov a životných osudov týchto ľudí je však fascinujúca. Umelci, manažéri, zdravotníci, pedagógovia, vedci, športovci, hrdinovia, verejní činovníci, nadšenci, ľudia vo svetskej aj duchovnej službe, príkladné diela, príkladné životy... Pred vami všetkými sa skláňam s hlbokou úctou, rovnako ako všetci vaši spoluobčania. Ste živou miazgou nášho krásneho mesta, ktorému dávate identitu i autentickú pečať jedinečnosti. Povznášate naše mesto k vrcholom ľudských možností a tým šírite jeho dobré meno na Slovensku i po celom svete. Patrí vám za to vďaka i uznanie. Ukazujete smer, ktorým sa oplatí kráčať, pretože v cieli čaká dobrý pocit zmysluplnosti. Verím, že v stopách našich dnešných ocenených, budú rok čo rok kráčať ďalší, noví, vznešení a krásni ľudia, s novými výsledkami, výzvami, víziami a posolstvami."

Ocenenia získali:

Cena mesta
 
Jednotlivci
 
 1. Marián Balog
 2. Ján Bzduch, in memoriam
 3. akad. arch. Jozef Duchoň
 4. prof. h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
 5. Soňa Makarová
 6. Ján Mathé
 7. Jozef Móder
 8. nstržm. Peter Szafko
 9. prof. Ing. Viktor Špány, DrSc.
 10. Ing. František Tampl
 
Kolektívy
 
 1. Kolektív Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika
 2. Rád sv. Vincenta de Paul
 3. Folklórny súbor Čarnica
 
Cena primátora
 
Jednotlivci
 
 1. Doc. Dr. Ing. Šebastián Kis, DrSc.
 2. Susan Lohr
 3. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD.
 4. Ing. Rozália Múdra
 5. Doc. JUDr. Štefan Ogurčák, CSc.
 6. Ing. Emanuel Olšavský
 7. Ing. Patrik Pollák
 8. prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc.
 9. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
 10. Mgr. Anna Strhárska
 11. MUDR. Jaroslav Šajty
 12. Mgr. Ľudmila Šomorjaiová
 
Kolektívy
 
 1. Hudobná skupina NO NAME
 2. Historická spoločnosť Imricha Henszlmanna v Košiciach
 3. Kolektív Nemocnice Košice – Šaca a.s. , 1. súkromnej nemocnici
 
Plaketa primátora
 
Jednotlivci
 
 1. Béla Csécsei
 2. Oto Meluš
 3. Ing. Rudolf Kočiško
 4. Lucia Rácova 
––––– ÷ ––––

Profily ocenených sú uložené v prílohe
 

Prílohy