Od Jumbo centra k NBS sa v júli MHD ani vlastným autom nedostanete, bude sa tam opravovať potrubie

Od stredy 8.00 hod. nastane na Gorkého ulici v oboch jazdných pruhoch v smere od kruhového objazdu pri Jumbo centre po križovatku Slovenskej jednoty úplná uzávierka cestnej komunikácie. Na tomto mieste (pravá strana Gorkého ulice v smere k budove NBS) sa bude až do 31. júla 2020 opravovať havarijný stav šachty SCZT (systému centrálneho zásobovania teplom) Š 17070.
 
Ak by pri stavebných prácach nastali z dôvodu havarijného stavu šachty nepredvídané technologické problémy, nie je vylúčené, žeby sa termín úplnej uzávierky Gorkého ulice po konzultáciách s Krajským dopravným inšpektorátom mohol posunúť o niekoľko dní.
 
Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením. Pripomíname, že opačný smer v smere od NBS až ku kruhovému objazdu pri Jumbo centre bude aj naďalej prejazdný. Zároveň v tejto súvislosti dôjde do konca júla 2020 aj k niektorým zmenám v premávke MHD.
 
Zastávka Mlynská bašta sa ruší, cestujúci môžu do autobusov MHD nastúpiť alebo vystúpiť na Hviezdoslavovej ulici pri Daňovom úrade
 
Ruší sa zastávka Mlynská bašta v smere na Národné námestie. Autobusy liniek 14, 16, 22, 25, 27, 29, 36, 71, 72 a N5 budú dočasne zastavovať na zastávke Námestie Maratónu mieru na Hviezdoslavovej ulici pri budove Daňového úradu, resp. obratisku električkovej linky 6, kde v súčasnosti stoja autobusy č. 17, 19, 22 a 34.
 
Autobusové linky potom pokračujú odbočením vpravo na Komenského ulicu. Následne pokračujú priamo bez zastavenia až po križovatku s ulicou Slovenskej Jednoty, kde odbočia vpravo. Náhradná zastávka Národné námestie (smer Tomášikova ulica) je zriadená na ulici Slovenskej Jednoty – tesne pred križovatkou s ulicou Czambelova. Zastávka je označená prenosným označníkom a žltým vodorovným dopravným značením „BUS“.
 
Ako bude vyzerať doprava v tejto lokalite nájdete aj v plániku, ktorý je v prílohe tohto oznamu.

Prílohy

1. PDF 1,81 MB Plánik