Od pondelka (15. 7.) bude čiastočne obmedzená doprava na Triede KVP v smere z Luníka IX na sídlisko KVP

Dopravné značenie sa presúva na druhú stranu vozovky, kde dôjde k obmedzeniu pravého jazdného pruhu. Dôvodom je pokračovanie prác na stavbe „Rekonštrukcia mostného objektu KVP – Moskovská trieda“.

Zhotoviteľom diela je spoločnosť SMS, a.s.. Predmetom zákazky sú búracie práce mostného zvršku, prechodových dosiek, zemné práce, úprava podložia, terénne úpravy, úprava mostnej konštrukcie reprofiláciou, výmena ložísk, realizácia spriahajúcej dosky, hydroizolácie, ríms a chodníkov, mostných záverov, odvodnenia, zvodidiel, zábradlia i prechodových oblastí. 

Súčasťou projektu sú, okrem samotnej rekonštrukcie mostného telesa, aj demontáž a dočasné ukotvenie trolejového vedenia, preložka trolejového vedenia, napájacích a spätných káblov Dopravného podniku mesta Košice, preložka verejného osvetlenia, optického kábla a iné.

Oprava mosta, ktorý preklenuje Triedu KVP je nutná najmä z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie.  Rekonštrukciu mosta zaplatí mesto z vlastných finančných zdrojov. Predpokladaná cena zákazky vo verejnom obstarávaní bola odhadnutá na približne 1,8 milióna Eur bez DPH, hlavným kritériom súťaže bola najnižšia ponúknutá cena za zhotovenie diela.  Vysúťažená suma za zhotovenie diela je vo výške 1 397 282,06 Eura vrátane DPH, čiže takmer o pol milióna Eur menej oproti predpokladanej.

Počas rekonštrukcie mosta bude doprava v úseku v mestskej časti Sídlisko KVP obmedzená v zmysle schváleného projektu dočasného dopravného značenia, ktoré odsúhlasil Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach.

Stavebné práce ohľadom rekonštrukcie mosta na Moskovskej triede by mali byť ukončené do piatich mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom, vodičov motorových vozidiel prosíme o zvýšenú pozornosť pri jazde v danej lokalite,  trpezlivosť a ohľaduplnosť.