Od pondelka (27. 5. 2019) je potrebné sa pripraviť na dopravné obmedzenia na časti Národnej triedy.

Z dôvodu opráv povrchu vozovky bude čiastočne uzavretá od križovatky Hlinkova – Národná trieda, v úseku Národná trieda – Vodárenská – Kostolianska cesta.

Práce budú rozdelené do dvoch etáp, predpokladaný termín ich celkového ukončenia je prvá polovica mesiaca jún.

1. etapa

Potrvá od 27.5. 2019 do 3.6. 2019. Opravovať sa bude „západná strana cesty“, doprava bude jednosmerná v smere od križovatky Hlinkova – Národná trieda, po križovatku Národná trieda – Vodárenská. 

2. etapa

Potrvá od 4.6.2019 do 11.6.2019. Opravovať sa bude „východná strana cesty“. Doprava bude jednosmerná v smere od križovatky Hlinkova – Národná trieda, po križovatku Národná trieda – Vodárenská.

Motorové vozidlá prichádzajúce z Kavečanskej, respektíve Kostolianskej cesty, budú počas oboch etáp stavebných prác navigované na Hlinkovu ulicu cez Vodárenskú ulicu.

Informácie pre cestujúcu verejnosť o zmenách ohľadom liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) na opravovanom úseku Národnej triedy budú vyvesené na zastávkach MHD.

V súvislosti s prácami na Národnej triede prosíme vodičov motorových vozidiel o pochopenie, trpezlivosť  a ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Žiadame ich aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, ktoré odsúhlasil Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach.