Od pondelka sa otvárajú školy pre všetkých 11 000 talentovaných Košičanov

Zlepšovanie epidemiologickej situácie a posun Košíc medzi tzv. ružové okresy v rámci Covid automatu poteší aj tisíce detí v metropole východu a jej okolia. Od pondelka 10. mája sa v plnom rozsahu obnovuje výučba na piatich základných umeleckých školách (ZUŠ), piatich Jazykových školách a spolu 19 Centrách voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Viceprimátorka je rada, že 11 000 mladých Košičanov bude môcť naplno rozvíjať svoje talent a schopnosti

„Teší ma, že po úplnom otvorení našich základných a materských škôl od apríla tohto roka môžeme teraz oznámiť dobrú správu vyše 11 000 žiakom a poslucháčom našich umeleckých a jazykových škôl, či Centier voľného času. Hoci sa naši pedagógovia na ZUŠ-kách v uplynulých mesiacoch snažili zo všetkých síl, predsa len on-line vyučovanie nedokáže nahradiť prezenčnú výučbu priamo v škole a za prítomnosti svojich spolužiakov. Spolu so všetkými našimi pedagógmi, deťmi a ich rodičmi som veľmi rada, že budú môcť rozvíjať talent, ale aj svoje jazykové, či iné schopnosti,“ skonštatovala viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová (KDH), ktorá je absolventkou ZUŠ Hemerkova v Košiciach. 

Po takmer siedmych mesiacoch bude môcť privítať svojich žiakov aj najväčšia základná umelecká škola v Košiciach – ZUŠ Bernolákova 26. V tomto školskom roku ju navštevuje celkovo 1150 žiakov v individuálnej a skupinovej forme výuky.

Riaditeľ ZUŠ Bernolákova 26: Konečne sme sa dočkali

Od nasledujúceho pondelka sa bude v tejto ZUŠ podľa slov jej riaditeľa Peter Kundracika vyučovať už len v prezenčnej forme a to vo všetkých odboroch a predmetoch. V škole sa tak opäť stretnú žiaci z výtvarného, hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Opakovanie a nácvik nových skladieb čaká aj na členov Dychového orchestra mladých a Komorného orchestra mládeže efko.

„Konečne sme sa dočkali a nesmierne sa na to tešíme. Odkedy sa aspoň čiastočne uvoľnili opatrenia, zabezpečovali sme síce v uplynulých týždňoch pre časť našich žiakov individuálnu výučbu, avšak som rád, že od pondelka nabehneme do bežného režimu. Nadšení sú z toho nielen naši triedni učitelia a ich žiaci, ktorí sa tešia, že sa budú môcť u nás vzdelávať so svojimi kamarátmi. Trochu nás mrzí, že vystúpenia a vernisáže našich žiakov budú musieť byť zatiaľ on-line, ale veríme, že po ďalšom uvoľnení opatrení sa budeme môcť vrátiť aj k týmto možnostiam prezentácie výsledkov našej práce,“ uviedol riaditeľ ZUŠ Bernolákova 26.

Rúška a respitátory budú povinné pre všetkých s výnimkou spevákov a hráčov na dychových nástrojov

Pre žiakov a poslucháčov všetkých ZUŠ, Jazykové školy alebo CVČ zriadených mestom Košice budú platiť nasledovné pravidlá. Žiak musí budúci týždeň svojmu triednemu učiteľovi priniesť na prvú prezenčnú hodinu podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Počas vyučovania, resp. ďalších školských aktivít musia mať ústa a nos prekryté rúškom. Jedinou výnimkou budú žiaci, ktorí hrajú na dychových nástrojoch alebo spievajú. Aj naďalej platí zákaz vstupu cudzích osôb (rodičia, kamaráti, atď.) do priestorov škôl, resp. CVČ.