Od soboty budú v prevádzke viaceré vynovené zastávky

Už zajtra budú v našom meste v spolupráci s DPMK opätovne sprevádzkované autobusové zastávky MHD, na ktorých v uplynulých týždňoch prebiehali stavebné úpravy v rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“. Cestujúci v MHD tak budú môcť opäť nastupovať a vystupovať na všetkých zrekonštruovaných zastávkach na Staničnom námestí.

Takisto budú môcť používať aj zastávku Krajský súd v smere na Moldavskú ulicu, Dom umenia na Štúrovej ulici v smere na Námestie osloboditeľov alebo zastávku SOŠ Automobilová na Moldavskej ulici v smere Spoločenský pavilón. Odovzdané zastávky budú v nasledujúcich týždňoch dopĺňané aj o informačné tabule, z ktorých sa cestujúci dozvedia aktuálne informácie o odchodoch najbližších spojov.

Dňa 29.04.2019 (pondelok) sa v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov začne od 9.00 hod. s rekonštrukciou autobusovej zastávky Miestny úrad KVP na sídlisku KVP v smere na Moskovskú triedu. 

Stavebné práce budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérový prístup a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou.

Pre cestujúcu verejnosť  bude zriadená náhradná dočasná autobusová zastávka, situovaná nad existujúcou zastávkou v zelenom páse so zabezpečeným spevnením plochy štrkovým podkladom, zvislým dopravným značením a označníkom. Ukončenie stavebných prác sa predpokladá v júni 2019.