Od stredy začína fungovať pokladňa na košickom magistráte, podateľňa je verejnosti prístupná už oddnes

Magistrát mesta Košice sa v rámci postupného uvoľňovania opatrení vyplývajúcich z vyhlásenia mimoriadnej situácie kvôli šíreniu nového koronavírusu začína postupne otvárať pre verejnosť.

Od pondelka 4. mája je otvorená podateľňa na prízemí magistrátu, v ktorej môžu obyvatelia mesta podať rôzne písomnosti a úradné dokumenty.

Podateľňa mesta je otvorená počas pracovných dní a to v pondelok, utorok a štvrtok vždy medzi 8.00 - 15.30 hod. V stredu sú otváracie hodiny posunuté až do 18.00 hod., v piatok naopak skrátené do 14.30 hod. 

Každé dve hodiny nastane 15-minútová hygienická prestávka

Od stredy 6. mája sa na prízemí magistrátu mesta otvára aj pokladňa mesta Košice. Jej úradné hodiny budú rovnaké ako u podateľne s tým rozdielom, že každé dve hodiny sa priestory budú dezinfikovať. Prestávka na dezinfekciu bude medzi 9.45-10.00 hod., 11.45-12.00 hod., 13.45-14.00 hod. a v stredu aj 15.45-16.00 hod.    

Činnosť pokladne bude zabezpečená v špeciálnom režime pri zachovaní dodržiavania všetkých hygienických opatrení. Vstup do nej bude umožnený len osobám, ktoré si chránia tvár rúškom a v prípade potreby budú mať na písanie k dispozícii aj vlastné pero.

Pri platbe v hotovosti sa môže dlhšie čakať

Od stredy budú na magistráte mesta na Triede SNP 48/A fungovať spolu dve pokladne. Tí, ktorí budú chcieť zaplatiť v hotovosti za daň z nehnuteľností alebo komunálny odpad, sa musia pripraviť na to, že v prípade väčšieho počtu ľudí budú musieť čakať v rade pred magistrátom mesta  v dvojmetrových rozostupoch.

„V záujme ochrany zdravia a zlepšenia svojho vlastného komfortu preto každému odporúčame, aby namiesto platby hotovosťou v pokladni magistrátu mesta v tejto mimoriadnej situácii radšej využil iné možnosti platieb,“ uviedol riaditeľ magistrátu Marcel Čop.