Prejsť na obsah

Odcudzil bráničku z detského ihriska

Dňa 02 06. 2017 v poobedňajších hodinách bolo pracovníkom operačného pracoviska Mestskej polície Košice prijaté oznámenie o odcudzení kovovej bráničky z oplotenia ihriska na ulici Stálicovej. Osoba aj s bráničkou mala odísť smerom na ulicu Golianovú k výkupu kovového šrotu.

Koordinátor Mestskej polície Košice stanica Nad jazerom (MsP) osobne kontaktoval pracovníkov uvedenej prevádzky a požiadal ich o spoluprácu. Tí neskôr následne telefonicky oznámili, že do ich prevádzky bola občanom prinesená bránička, ktorá zodpovedá popisu.

Po príchode hliadky MsP do uvedenej prevádzky, bol zistený páchateľ, ktorý sa ku skutku priznal a príslušníkom MsP odovzdal odcudzenú bráničku. Následne bol predvedený na stanicu MsP k podaniu vysvetlenia a bránička bola odovzdaná správcovi detského ihriska.