Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity na území mesta Košice

Primátor mesta Košice odvoláva III. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Košice v Mestskej časti Košice - Pereš k 29.07.2019 od 17.00 hod. na základe nepriaznivej meteorologickej a hydrometerorologickej situácie podľa § 11 ods. 9 a § 26 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

 

Viac informácií v prílohe