Prejsť na obsah

Odvoz odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov v Košiciach

Vzhľadom k predpokladanému nárastu väčšieho množstva odpadu, mesto Košice zabezpečilo odvoz a zneškodnenie komunálneho a drobného stavebného odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov nasledovne :
V dňoch 23., 25. a 26. decembra 2006 bude odvoz odpadu zabezpečený podľa bežného harmonogramu, t.j. v pondelok 25. decembra 2006 bude riadny zvoz aj „kuka“ nádob z rodinných domov. Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, aby zberné nádoby sprístupnili pre odvoz. V nedeľu 24. decembra je zabezpečený odvoz odpadu zo stanovíšť kontajnerov iba pre havarijné prípady pohotovostnou hliadkou, ktorá bude obchádzať jednotlivé Mestské časti. V posledný deň v roku bude výkon prác podľa pondelkového harmonogramu. 1. januára 2007 sa odvoz odpadu neuskutoční.
Zároveň mesto Košice posilnilo odvoz separovaného odpadu s cyklom odvozu 22., 28., 29. decembra 2006 a 2. januára.2007.
V prípade výskytu potreby zabezpečenia odvozu odpadu je nutné kontaktovať dispečing spol. KOSIT a.s. Košice na telefónnych číslach 727 0716, 727 0781.