Prejsť na obsah

Olympiáda ľudských práv

O postup bude bojovať 33 najlepších študentov z košického kraja, ktorí si zmerajú svoje vedomosti a poznatky v oblasti presadzovania ľudských práv. Hlavnou témou VIII. ročníka je „Rovnosť príležitostí“ a „Rodová rovnosť“. Cieľom olympiády je priblížiť problematiku rovnosti príležitostí a znevýhodnených skupín na Slovensku v porovnaní so zahraničnými skúsenosťami. Osem najúspešnejších z nich postupuje do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.-23. marca v Liptovskom Mikuláši.
Počas trojdňového celoštátneho finále čaká študentov množstvo zaujímavých hostí, ktorí svojimi skúsenosťami priblížia študentom prácu v medzinárodných inštitúciách a organizáciách zaoberajúcich sa rôznymi formami diskriminácie a ochranou ľudských práv. Hosťami a zároveň členmi poroty budú významné domáce aj zahraničné osobnosti, ktoré aktívne participujú v otázkach rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti. Olympiádu ľudských práv vyhlasuje každoročne Ministerstvo školstva SR a koná sa pod záštitou Podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pála Csákyho.