Prejsť na obsah

Opilec v prístrešku MHD

Dňa 15. 09. 2015 o 12:10 h hliadka Mestskej polície Košice stanice KVP (MsP) počas hliadkovej činnosti zistila v prístrešku MHD na ulici Moskovská trieda sediacu osobu so sklonenou hlavou vedľa ktorej sa nachádzala fľaška tvrdého alkoholu. Príslušníci MsP podišli k osobe, či nemá zdravotné problémy. Po oslovení, osoba – mladý muž dvihol hlavu, otvoril oči a napil sa z uvedenej fľašky, čím sa dopustil protiprávneho konania. Mladý muž nereagoval na výzvy k predloženiu dokladu totožnosti, naopak, za nespočetných nadávok sa pokúsil z miesta ujsť. Muž nereagoval ani na ďalšie výzvy aby zotrval na mieste, preto príslušníci MsP použili donucovacie prostriedky a následne muža predviedli na stanicu MsP k zisteniu totožnosti, kde bola zistená jeho totožnosť a boli vykonané ďalšie nevyhnutné úkony