Prejsť na obsah

Oprava prejazdu v križovatke za Železníkmi obmedzí od piatku cestnú aj električkovú dopravu

Od piatku 23. augusta až do stredy 28. augusta bude vylúčená automobilová a autobusová doprava na priecestí pri frekventovanej električkovej zastávke Železníky. Obchádzka tohto úseku bude zabezpečená po dočasnom priecestí nachádzajúcom sa cca 100 metrov za električkovou zastávkou v smere k Daňovému úradu na Rozvojovej ulici, resp. cez kruhový objazd na Moldavskej ulici.

Dôvodom dopravných obmedzení je oprava zvlnenej koľajnice na úseku električkovej trate na Alejovej ulici, ktorý je v prevádzke už vyše 30 rokov. Kvôli oprave nebude premávať električková doprava v úseku Kruhový objazd, Alejová – VSS, Križovatka. Cestno-koľajový prejazd v križovatke Železníky bude pre električkovú dopravu neprejazdný od soboty 24. augusta. Električky sa tento úsek trate opäť vrátia v utorok 27. augusta.

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA PRE ELEKTRIČKOVÉ LINKY 9 a R2

Električková linka 9 bude premávať na skrátenej trase: V smere z Havlíčkovej ulice pôjde len po zastávku Spoločenský pavilón kde cestujúci prestúpia do spoja náhradnej autobusovej dopravy linky x9. Keďže spoje linky 9 sú spárované so spojmi linky x9, vodiči električky vždy počkajú na prestup cestujúcich z autobusu. Autobusy x9 budú v tomto úseku premávať po električkovej trati, cestujúci do nich prestúpia priamo na električkovej zastávke. Električka ostane stáť vo výstupnej zastávke Spoločenský pavilón. Pred odchodom prejde cez kruhový objazd a zastane na zastávke Kruhový objazd, trieda SNP. V čase odchodu sa presunie do zastávky Spoločenský pavilón, z ktorej odíde až po príchode autobusovej linky x9 a po prestupe cestujúcich. 

Autobusová linka x9 bude premávať po trase: Važecká až Levočská (bežné autobusové zastávky) - most VSS - Južná trieda.  Na prvom priecestí sa vozidlo otočí cez električkovú trať, vráti sa ku križovatke VSS. Odbočí na Alejovú, zastane na mimoriadnej zastávke Autocamping. Nasledovať budú zastávky Rozvojová (zastavuje v električkovej zastávke), Železníky, križovatka (zastavuje na mimoriadnej zastávke na úrovni električkovej), Alejová, gymnázium (autobusová zastávka) a kruhový objazd. Na začiatku Triedy SNP vojde vozidlo na priecestí na električkovú trať, konečnou zastávkou bude zastávka Spoločenský pavilón (električková) kde bude možné prestúpiť do spoja električkovej linky 9.

V smere na Važeckú pôjde linka x9 z autobusovej zastávky Spoločenský pavilón. Aj v tomto prípade budú spoje linky x9 spárované so spojmi linky 9, preto vodič autobusu vždy počká na prestup cestujúcich z električkovej linky 9. Linka x9 bude pokračovať v smere:  Alejová, gymnázium (zastávka linky 34), Železníky, križovatka (zastaví na úrovni električkovej zastávky), Rozvojová (zastaví v zastávke električky) - Rastislavova, mimoriadna zastávka Autocamping (pri Tempuse), Cintorínska, Južná trieda, križovatka VSS , autobusová zastávka VSS, križovatka, Levočská, Važecká.

Spoje električkovej linky R2 budú v plnom rozsahu nahradené priamymi autobusovými spojmi xR2 (Važecká – Železníky – Vstupný areál USS).

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA PRE AUTOBUSOVÉ LINKY 15, 16, 34, 54 a N4

Autobusové linky 15, 16 a N4 budú v smere od Železníkov ku Obchodným centrám premávať so zachádzkou cez kruhový objazd na Moldavskej ulici. V opačnom smere bude ich otočenie zabezpečené na dočasnom priecestí za električkovou zastávkou Železníky cca 100 metrov za súčasným priecestím.

Autobusová linka 34 sa v smere na Sídlisko KVP bude otáčať cez električkovú trať na dočasnom priecestí za električkovou zastávkou Železníky.

Autobusová linka 54 v smere na Ťahanovce sa bude takisto otáčať cez električkovú trať na dočasnom priecestí za električkovou zastávkou Železníky.

Električková zastávka Kruhový objazd, Alejová bude dočasne zrušená.

DPMK sa ospravedlňuje cestujúcej verejnosti a motoristom prechádzajúcim touto križovatkou za vzniknuté nepríjemnosti a zdržanie.

 

Prílohy

1. PDF 24,71 KB Výluka