Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018

Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. 

V prvom prípade (Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova) budú obmedzenia pre motoristickú verejnosť nasledovné: v I. etape sa bude vymieňať asfaltový kryt ľavého odbočenia smer na Rooseveltovu ulicu a priameho smeru na Štefánikovu ulicu. Pre dopravu bude ponechaný priamy smer na Štefánikovú ulicu a pravé odbočenie na Železničnú stanicu. V tejto etape nebude možné odbočenie na Rooseveltovu ulicu. Taktiež bude možné z Rooseveltovej ulice odbočiť iba vpravo, smer juh. V II. etape sa bude vymieňať asfaltový kryt pravého odbočenia na Železničnú stanicu a priameho smeru na Štefánikovú ulicu. Pre dopravu bude ponechaný priamy jazdný pruh na Štefánikovu a ľavé odbočenie na Roosveltovu ulicu. Počas celého trvania uvedených prác predmetných prác bude cestná svetelná križovatka vypnutá.

V druhom prípade (križovatka Gorkého – Slovenskej jednoty) budú obmedzenia pre motoristov nasledovné: v I. etape sa bude robiť výmena asfaltového krytu ľavo odbočovacieho a priameho spoločného jazdného pruhu. Jazda v priamom smere a ľavé odbočenie bude v spoločnom priamom jazdnom pruhu smer Národná trieda. V II. etape sa bude vymieňať asfaltový kryt priameho jazdného pruhu. Doprava bude vedená v spoločnom jazdnom pruhu pre priamy smer a ľavé odbočenie v smere Národná trieda. Počas prác bude cestná svetelná križovatka taktiež vypnutá.