Prejsť na obsah

Oznam DPMK o nových autobusových linkách

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od štvrtka 1. 12. 2005 nastanú tieto zmeny v autobusovej MHD:

1. Na skúšobnú dobu 2 mesiace sa zriaďuje autobusová linka číslo 39, ktorá bude premávať po trase (podľa zastávok) Sídl. Ťahanovce (Madridská - Nadchod - Miestny úrad - Berlínska - Hanojská - Belehradská - Sofijská) – Darg. hrdinov (Kalinovská - Fábryho - Poliklinika - OC Torysa - OC Hornád - OC Laborec) a späť, a to len cez pracovné dni v čase cca 6.30 - 10.30 hod a 13.00 - 17.00 hod každých 30´.

2. Obnovuje sa autobusová linka číslo 40, ktorá bude premávať po trase (podľa zastávok) Jahodná chata – Jahodná kopec – Alpinka – Čermeľ – Suchodolinská – Letecká – Štadión Lokomotívy a späť. Linka bude premávať celoročne s odchodmi o 9.30, 15.30 a 21.30 hod z Jahodnej a o 9.00, 15.00 a 21.00 hod od zastávky „Štadión Lokomotívy".

Upozorňujeme cestujúcich, že „Cesty realizované v úseku Alpinka, rázcestie – Jahodná, chata sa posudzujú ako cesty v rámci III. tarifného pásma MHD (pri použití jednorazového aj časového cestovného lístka)" [Tarifa DPMK pre MHD v Košiciach – bod A.2.f].
Zastávky „Jahodná chata" a „Jahodná kopec" ležia teda v III. tarifnom pásme, zastávka „Alpinka" je hraničnou zastávkou medzi I. a III. tarifným pásmom a ostatné zastávky linky sú v I. tarifnom pásme.


Košice 25. 11. 2005

DPMK

Prílohy

1. RTF 408,38 KB Linka č. 39 cestovný poriadok
2. RTF 416,07 KB Linka č. 40 cestovný poriadok