Prejsť na obsah

Oznam DPMK o posilnení dopravy počas hokejového zápasu dňa 3.3.2006

V piatok 3. 3. 2006 v čase medzi 17.00 a cca 19.30 hod sa uskutoční prvý zápas hokejovej extraligy na znovuotvorenom zimnom štadióne na Moldavskej ceste.
V čase začiatku a ukončenia podujatia (cca od 16.00 do 17.00 hod a od 19.00 do 20.00 hod) bude MHD v dotknutej oblasti premávať s nasledovnými odlišnosťami od bežného stavu:

1. Zastávky naviac:
a) všetky autobusové linky bežne premávajúce popri zastávke „Zimný štadión" (bežne len električková zastávka na Moldavskej ceste nad zimným štadiónom, medzi ulicami Idanská a Jánošíkova) – čiže linky č. 11, 20, 21, 22, 23, 25 38 a 56 – budú zastavovať aj v tejto zastávke (priamo na električkových stanovištiach);
b) všetky trolejbusové a autobusové linky bežne premávajúce popri zastávke „Krajský súd" (na Moldavskej ceste medzi budovou súdov a budovou „Orange/T-Mobile/Cassoviacar") a prípadne aj mimoriadne tade premávajúce posilové spoje budú zastavovať v tejto zastávke v oboch smeroch, teda aj v smere do centra mesta, kde bežne nezastavujú – autobusové linky priamo na električkovom stanovišti, trolejbusové linky na mimoriadnom stanovišti medzi „Club-hotelom" a budovou „Orange/T-Mobile/Cassoviacar").

2. Spoje naviac – dovoz:
a) podľa operatívne zisteného rozsahu prepravných potrieb budú posilnené bežné električkové linky č. 6 a 7;
b) električky končiace bežnú premávku na konečných „Štadión Lokomotívy", „Štadión Techn. univerzity" a „Amfiteáter" budú do vozovne premávať cez Kuzmányho ul. a zimný štadión (so zastavovaním na všetkých zastávkach v trase);
c) električky končiace bežnú premávku na konečných „Nad jazerom – OC Važec" a „Barca" budú do vozovne premávať cez Nám. osloboditeľov a zimný štadión (so zastavovaním na všetkých zastávkach v trase);
d) v prípade potreby bude premávať aj mimoriadna električková linka X1 Železničná stanica – zimný štadión – vozovňa DPMK a späť;
e) v prípade potreby (zvýšené využívanie záchytných parkovísk na Nám. osloboditeľov, pri OC Galéria a pri magistráte mesta) bude premávať aj mimoriadna autobusová linka X2 Nám. osloboditeľov – zimný štadión – Mestský magistrát a späť.

3. Spoje naviac – odvoz:
– všetky opatrenia uvedené v bode 2 (teda ako pri dovoze) a okrem toho:
a) niektoré spoje električkovej linky č. 7 v smere na Sídl. Nad jazerom môžu začínať atypicky, t.j. Zimný štadión – Krajský súd (stanovište na Moldavskej ceste) – Dom umenia – ... a ďalej po bežnej trase;
b) v prípade potreby budú posilnené aj bežná trolejbusová linka č. 71 (smer Sídl. KVP) a bežné autobusové linky č. 11A (smer Sídl. Ťahanovce) a 15 (smer Sídl. Darg. hrdinov) .

Spoje naviac s vopred určeným cestovným poriadkom sa nezriaďujú – obsadenie bežných spojov bude monitorované a spoje naviac sa vykonajú na základe zistených záťaží.

Vyzývame návštevníkov podujatia, aby na akciu prišli verejnou hromadnou dopravou a nie vlastnými vozidlami – prispejú tak k hladšiemu priebehu dopravnej stránky akcie.

Súčasne prosíme o maximálnu ohľaduplnosť voči vozidlám MHD a dispečerským a dielenským vozidlám DPMK.


Košice 2. 3. 2006
DPMK