Prejsť na obsah

Oznam DPMK o zmenách v nočnej doprave

Od 1. 3. 2006 (presnejšie od noci zo stredy 1. na štvrtok 2. 3. 2006) dochádza k celkovej zmene trás a cestovných poriadkov nočných liniek MHD v Košiciach.

1. Nočná premávka trolejbusovej linky č. 71 sa ruší.

2. Nočné autobusové linky budú premávať po týchto zmenených základných trasách:
100 Žel. stanica - Nám. osloboditeľov - Nám. Marat. mieru - Mier - HM Tesco - obec Ťahanovce - Sídl. Ťahanovce - Dargovských hrdinov - Sečovská - Nám. osloboditeľov - Žel. stanica
101 Žel. stanica - Nám. Marat. mieru - Nám. osloboditeľov - Sečovská - Dargovských hrdinov - Sídl. Ťahanovce - obec Ťahanovce - HM Tesco - Mier - Nám. osloboditeľov - Žel. stanica
102 Žel. stanica ® Nám. Marat. mieru ® Nám. osloboditeľov ® Južné nábrežie ® Nad jazerom, OC Važec ® Južná trieda ® Železníky ® Moldavská cesta ® Nám. osloboditeľov ® Žel. stanica
103 Žel. stanica - Nám. Marat. mieru - Nám. osloboditeľov - Moldavská cesta - Železníky - Južná trieda - Nad jazerom, OC Važec - Južné nábrežie - Nám. osloboditeľov - Žel. stanica
104 Žel. stanica - Nám. Marat. mieru - Nám. osloboditeľov - Mestský magistrát - Spoloč. pavilón - Trieda KVP - Hlavná pošta - Amfiteáter - Podhradová - Nám. osloboditeľov - Žel. stanica
105 Žel. stanica - Nám. osloboditeľov - Nám. Marat. mieru - Podhradová - Amfiteáter - Hlavná pošta - Trieda KVP - Spoloč. pavilón - Mestský magistrát - Nám. osloboditeľov - Žel. stanica
106 Džungľa - Prešovská cesta - Žel. stanica - Nám. Marat. mieru - Nám. osloboditeľov - Šaca
Šaca - Nám. osloboditeľov - Žel. stanica - Prešovská cesta - Džungľa

3. Okrem týchto základných trás budú všetky spoje uvedených autobusových liniek zachádzať na požiadanie aj do týchto oblasti mesta:
100, 101: Kostolianska cesta (až po most), Džungľa (až po Člnkovú), Koš. Nová Ves (až po konečnú)
102, 103: Krásna n/H (po kult. dom), Barca (len po Ulici osloboditeľov) a Šebastovce; Hala Cassosport
104, 105: Hodonínska (LIDL); Myslava (celá); Kalvária (až k bani), Čermeľ; Kavečianska c.(po Štrbskú)
106: Pereš (len v smere do Šace); Lorinčík; Poľov; Vstupný areál U. S. Steel

4. Pravidlá pre vykonávanie podmienečných zachádzok sú nasledovné:
a) Dôvodom pre vykonanie podmienečnej zachádzky spoja je len požiadavka na nástup alebo výstup cestujúceho v niektorej zastávke zo zoznamu podmienečných zastávok nočných liniek MHD. Tieto zastávky sú v zastávkových cestovných poriadkoch osobitne vyznačené. Preprava len medzi 2 zastávkami v rámci tej istej zachádzky nie je povolená.
b) Ak cestujúci nastupuje na základnej trase a chce vystúpiť na podmienečnej zastávke, stačí, ak požiada o zachádzku vodiča pri nástupe do vozidla.
c) Ak chce cestujúci v podmienečnej zastávke nastúpiť, musí o to požiadať telefonicky na tel. č. 6 407 431 (volať možno len z čísla zverejneného v telefónnom zozname), a to najneskôr 45 minút pred odchodom požadovaného spoja z východzej zastávky.
Dispečer požiadavku telefonicky overí a v rámci možností ju akceptuje. Ak požiadavku z technických príčin nebude možné akceptovať, dispečer žiadateľovi navrhne náhradné riešenie (spravidla nasledujúci spoj).
Bližšie informácie budú uvedené v zastávkových cestovných poriadkoch a na internetovej stránke www.dpmk.sk.


Košice 23. 2. 2006 Dopravný podnik mesta Košice