z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Po tomto termíne už nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.