Prejsť na obsah

Oznámenie k výzvam ŠC 7.6_projektová príprava

Dovoľujem si Vám oznámiť, že na webstránke RO pre IROP boli zverejnené nasledovné oznamy:

1.  Výzva  IROP-PO7-SC76-2022-98 na prípravu regionálnych projektov

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98 plánuje uzavrieť výzvu dňa 24.04.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/a-oznam-o-planovanom-uzavreti-vyzvy-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2022-98/

Oznam o termíne uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98 je stanovený na 24. 04. 2023. 

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-termine-uzavretia-3-hodnotiaceho-kola-vyzvy-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2022-98/

 

2.  Výzva  IROP-PO7-SC76-2022-93 na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-93 plánuje uzavrieť výzvu dňa 24.04.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 5. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-planovanom-uzavreti-vyzvy-kod-vyzvy76-2022-93/

Oznam o termíne uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-93 je stanovený na 24. 04. 2023.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-termine-uzavretia-5-hodnotiaceho-kola-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2022-93/

 

3.  Výzva  IROP-PO7-SC76-2021-80 na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2021-80 plánuje uzavrieť výzvu dňa 24.04.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-planovanom-uzavreti-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2021-80/

Oznam o termíne uzavretia 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 9. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP- PO7-SC76-2021-80 je stanovený na 24. 04. 2023.

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/oznam-o-termine-uzavretia-9-hodnotiaceho-kola-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2021-80/