Oznámenie o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 a informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške FP