Oznámenie o uzávierke komunikácie

Z dôvodu rekonštrukcie pozemnej komunikácie Poštová ulica – frézovanie krytu a následné práce - v úseku od Moyzesovej ulice po Mäsiarsku ulicu bude od 06.03.2017 čiastočne uzatvorená Poštová ulica - južná strana od Moyzesovej ulice po Mäsiarsku ulicu. 

Doprava bude vedená po severnej strane Poštovej ulice. Vjazd ma Hradbovú ulicu bude zabezpečený. Po ukončení prác sa budú práce realizovať na severnej strane Poštovej ulice. Doprava bude vedená po južnej strane Poštovej ulice. Baštová ulica bude obojsmerná. 

Práce realizuje Eurovia a.s. Predpokladaný termín ukončenia prác I. etapy je apríl 2017.

Uzávierka bude riadne vyznačená prenosným dopravným značením odsúhlaseným Krajským riaditeľstvom PZ – Krajský dopravný inšpektorát Košice.