Oznámenie o vyhlásení zákazky „Oprava dlažby schodov a zastrešenia vstupov“ Základná škola Nám. L. Novomeského 1, Košice

Dňa 31.7.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava dlažby schodov a zastrešenia vstupov“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 10.8.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.