Oznámenie o vyhlásení zákazky "Rekonštrukcia strechy so zateplením v pavilóne "B"" Základná škola Belehradská 21, Košice

Dňa 29.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strechy so zateplením v pavilóne "B"“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 17.08.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.