Oznámenie o vyhlásení zákazky „Výmena okien a dverí“ Základná škola Starozagorská 8, Košice

Dňa 4.8.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a dverí“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 12.8.2020 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.