Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Bernolákova 14, Košice