Oznámenie o zadávaní zákaziek pre ŠJ pri MŠ Budapeštianska 3, 040 13 Košice